Totali i aplikanteve nr:9509
Nr. Std. Kursi Kontraktori Grupi Aplikimi
1. sum:1370 Python – Prishtinë BIT Academy Python – Prishtinë Mbyllur
2. sum:1088 Network Administrator – Prishtinë XPERTT & INFOTECH Academy Network Administrator – Prishtinë Mbyllur
3. sum:2183 Digital Marketing – Prishtinë Tactica Digital Marketing – Prishtinë Mbyllur
4. sum:714 IOS App Development – Prishtinë RIT Kosovo IOS App Development – Prishtinë Mbyllur
5. sum:664 Android App Development – Prishtinë RIT Kosovo Android App Development – Prishtinë Mbyllur
6. sum:434 IT Essentials – Mitrovicë Prishtina REA and IECM-UIBM IT Essentials – Mitrovicë Mbyllur
7. sum:605 Full Stack Developer – Prizren Makerspace – Inovation Center Prizren Full Stack Developer – Prizren Mbyllur
8. sum:127 3D Printing Technology – Prizren Makerspace – Inovation Center Prizren 3D Printing Technology – Prizren Mbyllur
9. sum:382 IT Essentials – Ferizaj Prishtina REA IT Essentials. – Ferizaj Mbyllur
10. sum:445 Digital Marketing – Gjakovë Polar Bear Agency Digital Marketing. – Gjakovë Mbyllur
11. sum:406 Video Editing Beginner to Pro – Pejë Next Gen Networks Institute Video Editing Beginner to Pro – Pejë Mbyllur
12. sum:907 Network Administrator – Gjilan XPERTT & INFOTECH Academy Network Administrator. – Gjilan Mbyllur
13. sum:37 Video Editing and After Effects – Prishtinë Next Gen Networks Institute Video Editing and After Effects – Prishtinë Hapur
14. sum:0 AWS and Linux – Prishtinë AWS and Linux – Prishtinë Hapur
15. sum:0 React Javascript Developer – Prishtinë Test Kompania React Javascript Developer – Prishtinë Hapur
16. sum:0 Microsoft Azure and Linux – Prizren Cacttus Education Microsoft Azure and Linux – Prizren Hapur
17. sum:0 MERN Full Stack – Ferizaj MERN Full Stack – Ferizaj – Ferizaj Hapur
18. sum:21 Network Administrator – Gjilan Network Administrator – Gjilan – Gjilan Hapur
19. sum:0 React Java Script Developer – Malishevë Test Kompania React Javacript Developer. – Prizren Hapur
20. sum:2 Network Administrator – Pejë Network Administrator – Peje – Pejë Hapur
21. sum:36 QA Manual Tester – Mitrovicë Prishtina REA QA Manual Tester – Mitrovicë Hapur
22. sum:0 MERN Full Stack – Gjakovë MERN Full Stack – Gjakovë Hapur
23. sum:66 Wordpress – Mitrovicë Prishtina REA Wordpress – Mitrovicë Hapur
24. sum:0 Digital Marketing – Ferizaj Digital Marketing – Ferizaj – Ferizaj Hapur
25. sum:22 Cyber Security – Gjilan Cyber Security – Gjilan – Gjilan Hapur
26. sum:0 Cyber Security – Pejë Cyber Security – Peje – Pejë Hapur

0
Candidates
0
Training modules
0
Groups
0
S 1: Beneficiaries
0
Completed