04-kode-frm Aplikimit

Section

I/E nderuar,

Aplikimi nuk është i mundur për arsye të problemeve që janë shkaktuar gjatë hapjes së formularit apo plotësimit të saj.

Arsyet e mundshme:

- aplikimi për kursin është i mbyllur.
- weblink është e pasaktë.

Ju lutem hapeni sërish linkun e paraqitur në faqen e kompanisë trajnuese dhe plotësoni formularin.

Statusi i Edukimit*
Statusi i Punësimit*
PRIVATËSIA E TË DHËNAVE: Këto të dhëna do të përdoren vetëm për qëllime të realizimit të trajnimeve në kuadër të Projektit KODE!

Section