Training: Test_Kursi – 01,
Data: 27/03/2022 ,
Trajneri: Atif-T Basani, Atif-T Basani,
Kontraktori: test

2. Using the Python Interpreter — 2.2. The Interpreter and Its Environment

2.2.1. Source Code Encoding

Regjistrimi

Referencat nga lijgeratën


Prezent:
New User, Sara Ibrahimi, TestEmri TestMbiemri


Kthehu në LIBRI I TRAJNIMIT